TTXCC

THÔNG TIN-TIN TỨC

-Xã luận : Quyết tâm chống “giặc nội xâm”

Posted by ttxcc trên 19/05/2012


 Thứ Bảy rảnh,mời Bà con đọc xem thử “giặc nội xâm” là bọn nào? Nghe chữ “giặc” ớn quá và sợ thấy mụ nội.!!!

QĐND – Một trong những nội dung của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) thu hút sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ban Chấp hành Trung ương đã khẳng định phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, tham nhũng, lãng phí “gây bức xúc trong xã hội và thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước”.
Với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật”, Ban Chấp hành Trung ương cho rằng, công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua tuy đã có bước chuyển biến về nhận thức và hành động, nhưng chưa đạt được yêu cầu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng” mà Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) đã đề ra. Tham nhũng, lãng phí vẫn còn rất nghiêm trọng với nhiều biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp hơn; xảy ra trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan, đơn vị. 

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trong 5 năm (2006-2011) cả nước đã điều tra, khởi tố 1.458 vụ án tham nhũng với hơn 3000 bị can, “nhưng chưa phản ánh đúng tình hình tham nhũng đang diễn ra. Các vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý chủ yếu ở cấp cơ sở, chủ yếu là đối tượng trực tiếp thực hiện; số vụ việc, vụ án có quy mô lớn được phát hiện, xử lý còn ít”…
Hội nghị đã chỉ ra nguyên nhân cơ bản là do một số cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu vừa chưa quyết tâm, vừa thiếu gương mẫu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; những bất cập về thể chế, nhất là trong việc ban hành, thực thi luật pháp, cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế-xã hội, trên nhiều lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập, thiếu công khai, minh bạch, nhất quán; vẫn còn tình trạng “xin-cho”; một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất khẳng định kiên trì, đẩy mạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X). Chú trọng cả phòng và chống; cả phòng, chống tham nhũng và phòng, chống lãng phí.

Quán triệt chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần nhận thức sâu sắc hơn nữa tệ nạn tham nhũng, lãng phí đang là “quốc nạn” làm cản trở, gây tắc nghẽn công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn nạn tham nhũng mà Người ví như là “giặc nội xâm”. Chống tham nhũng, lãng phí phải như chống giặc. Các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội phải có quyết tâm thực sự trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí để nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu phải thực sự tiên phong, gương mẫu, cam kết công khai trước nhân dân về sự liêm khiết và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế-xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí. Nhất là phải đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm; công khai danh tính những người có hành vi tham nhũng, bất kể ở chức vụ nào; tịch thu sung công tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, phải tăng cường tính công khai, minh bạch trong xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật cùng với nâng cao vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và phát huy vai trò của xã hội, của công luận trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Quân đội ta là đội quân chiến đấu,  đội quân công tác, đội quân sản xuất, cần gương mẫu, đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 5. Trước hết, quân đội cần chứng tỏ là lực lượng tiêu biểu, gương mẫu trong việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện thắng lợi Chỉ thị 03 về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xứng đáng là đội quân sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí là cuộc chiến gay go, lâu dài và phức tạp, nhưng với quyết tâm và những giải pháp mà Hội nghị Trung ương 5 đã đề ra, chúng ta tin tưởng, nhất định tệ tham nhũng, lãng phí sẽ từng bước được đẩy lùi.

QĐND

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: